ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ให้รักพระยาห์เวห์ ให้เข้มแข็งเพราะความหวังอยู่ในพระองค์ อีกนัยหนึ่งคือ ให้เรารู้ว่ากำลังเรามาจากที่ไหน ให้เรารู้ว่าพระคุณมาจากที่ไหน ให้เราสรรเสริญพระเจ้าสำหรับพระเมตตาที่หลั่งล้น และอำนาจที่เทลงมาให้เราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระยาห์เวห์พระเจ้าคุ้มครองรักษาคนของพระองค์ พระองค์ชื่นชอบความสัตย์ซื่อแม้ว่าคนในโลกนี้จะเยาะเย้ยความสัตย์ซื่อนั้น พระยาห์เวห์จะอวยพรคนของพระองค์ และจะจัดการคนที่เยาะเย้ยและดูถูกคนของพระองค์อย่างยุติธรรม

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดเสริมกำลังข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้ากำลังเผชิญหน้ากับศัตรูตรงหน้าและคู่อริรอบข้าง โปรดให้สติปัญญากับข้าพเจ้าที่จะมองเห็นพระคุณของพระองค์ที่นำหน้าข้าพเจ้าอยู่นี้ โปรดให้ข้าพเจ้ามีความกล้าที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไร้มลทิน และบริสุทธิ์ โปรดให้ข้าพเจ้าเห็นสิ่งต่างๆที่พระองค์อยากให้ข้าพเจ้าทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ โปรดให้ข้าพเจ้ามีความหวังอยู่เสมอ ในเวลาที่กำลังรอคอยให้การงานที่พระองค์ทำในตัวข้าพเจ้าสำเร็จลุล่วงไป อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น