ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การนมัสการมักจะเกี่ยวกับการเข้า — การเข้าไปสู่พระคุณ การเข้าไปด้วยความขอบพระคุณ การเข้าร่วมกับคนอื่นๆ แต่ที่สำคัญ เป็นการเข้ามาหาพระเจ้าในลักษณะที่พิเศษ การเข้ามาของเราไม่ได้เป็นหลักของการนมัสการ แต่การนมัสการเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัตย์ซื่อ ความดี และพระคุณอันยั่งยืนของพระเจ้า เรามาหาพระเจ้าเหมือนหลายๆ คนก่อนหน้าเรา คือพระเจ้ารอเราอยู่ เราสรรเสริญพระองค์สำหรับทุกอย่างที่พระองค์เป็นทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เราเข้ามาและนมัสการพระองค์ เราทำเช่นนี้ก็เพราะพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อกับคนทุกยุคสมัย พระองค์รอคอยให้เราเข้ามาหาพระองค์เสมอ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อ ศิลาผู้มีอำนาจของอิสราเอลพระเจ้าที่คนทุกยุคไว้วางใจ พระองค์ผู้เดียวทรงเป็นพระเจ้า ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับพระคุณที่ยั่งยืนของพระองค์ และความเมตตาของพระองค์ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ เพราะข้าพระองค์ต้องการให้ใจของข้าพระองค์ทำตามน้ำพระทัยพระองค์ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ เพราะข้าพระองค์ต้องการเตรียมสำหรับชีวิตที่เป็นนิรันดร์คือการอยู่ในพระองค์ ข้าพระองค์ยกย่องสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น