ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในขณะที่เรากำลังพินิจพิจารณาพระพรมากมายที่เรามีและขอบคุณพระเจ้าอยู่นั้น ก็ให้ถามตัวเองด้วยว่าทำไมพระเจ้าถึงได้อวยพรเรามากมายขนาดนี้ อย่าได้ลืมหลักการฝ่ายจิตวิญญาณที่พระเจ้าได้บอกไว้อย่างชัดเจนทั้งในข้อท่องวันนี้ และตอนที่เรียกอับราฮัมมา (ปฐมกาล 12: 1-3) ที่ว่าคนของพระเจ้าได้รับการอวยพร เพื่อเขาจะได้อวยพรคนอื่นต่อ ให้แน่ใจว่าเราจะไม่ทำตัวเป็นผู้รับพระพรเพียงอย่างเดียว แต่ให้เราตั้งใจที่จะเป็นท่อส่งต่อพระพรไปยังคนอื่นๆด้วย เพื่อพวกเขาจะได้มาร่วมสรรเสริญและขอบพระคุณพระบิดาผู้ยอดเยี่ยมและใจดีในสรวงสวรรค์

Thoughts on Today's Verse...

As we examine our blessings and thank God for his wonderful grace, let's ask why God has blessed us so much. Let's also remember the primary spiritual principle God made clear in today's Scripture and his call to Abraham (Genesis 12:1-3). God blesses his people so that they will be a blessing to others. Let's make sure we are not merely recipients of God's blessings; let's be conduits of those blessings to others so that they can join us in our praise and thanksgiving for our wonderful and generous Father in heaven.

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ใจดี ขอบพระคุณพระองค์ที่ให้ของขวัญกับข้าพเจ้าอย่างเหลือเฟือ โปรดเปิดตาใจของข้าพเจ้า ที่จะรู้วิธีส่งต่อพระพรนั้นไปให้กับคนรอบข้างที่เดือดร้อน ตอนที่ข้าพเจ้าแบ่งปันพระพรที่พระองค์ให้มาอย่างล้นเหลือนี้ ก็ขอให้คนที่ได้รับเหล่านั้นเห็นถึงพระพรอันใหญ่ยิ่งสูงสุดเหนือพระพรทั้งปวงคือ — พระคุณแห่งความรักของพระองค์ — และหันมาขอบพระคุณพระองค์กันด้วยเถิด อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Thank you, generous Father, for lavishly blessing me with so many blessings. Please open my eyes to see how I can pass on those gifts to those around me — especially those who most need them. As I share the blessings you have so lovingly given me, may others find their greatest blessing of all — your loving grace — and may they give thanks to you in Jesus' name, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 2 โครินธ์ 9:11

ความคิดเห็น