ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สำหรับผม นี่เป็นหนึ่งในคำย้ำเตือนที่ท้าทายที่สุดของพระประสงค์ของพระเจ้าในพระคัมภีร์ ผมต้องให้อภัยคนอื่นๆ ถ้าผมไม่ทำตาม ผมก็จะถูกตัดออกจากการให้อภัยที่พระเจ้าอยากให้กับผม การยกโทษให้คนอื่นไม่ใช่เรื่องง่าย พระเจ้าไม่เพียงสั่งให้เราทำเท่านั้น พระองค์ยังส่งพระบุตรของพระองค์มาทำให้ดูเป็นตัวอย่างด้วย นอกจากนี้ พระองค์ยังสัญญาว่าจะเสริมกำลังเราให้สามารถที่จะอภัยให้กับคนอื่นได้ จากการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ปัญหาคือ เราจะยอมมองข้ามความขมขื่นที่คนอื่นได้ทำไว้กับเราได้หรือ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เป็นที่รัก ข้าพเจ้าอยากอภัยให้กับนายคนนี้ ที่ทำผิดบาปต่อข้าพเจ้า โปรดปิดกั้นความเกลียดชังและความขมขื่นจากใจของข้าพเจ้า โปรดเสริมกำลังให้ข้าพเจ้าสามารถอภัยให้กับคนอื่นเหมือนที่พระเยซูทำด้วยเถิด ข้าแต่พระบิดา นอกจากนี้ โปรดสอนข้าพเจ้าให้รู้ว่า การที่ข้าพเจ้าตั้งใจที่จะอภัยให้กับคนอื่นนี้ จะส่งผลดีให้กับชีวิตของข้าพเจ้า ไปในทางที่ข้าพเจ้าควรจะเป็นด้วย อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น