ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ทนทุกข์ทรมานเหรอ มันจะมีเกียรติได้ยังไง นอกเสียจากว่าจะทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ จำได้ไหมว่าศิษย์ในยุคแรกๆก็ยินยอมที่จะทนทุกข์ทรมานเพื่อพระคริสต์ขนาดไหน (กิจการ 5:41) เห็นไหมว่าพวกนี้ยอมทนทุกข์เพื่อเราจะได้รับความรอด เมื่อเราเผชิญกับความทุกข์ยากเพื่อพระคริสต์และอาณาจักรของพระองค์นั้น เราก็มีส่วนช่วยทำให้คนอื่นๆยืนหยัดต่อความเชื่อต่อหน้าศัตรู และยังทำให้คนอื่นเห็นถึงความเชื่อที่แท้จริงของเราด้วย สำหรับคนในโลกนี้ แทบจะไม่มีอะไรที่คู่ควรกับการยอมเสี่ยงชีวิตหรือความตายหรือความทุกข์ยาก แต่พวกเรามีเหตุผลที่จะยอมเสี่ยงชีวิต ความตาย และความทุกข์ยาก เพราะในที่สุดเราก็จะได้รับชัยชนะในพระเยซูคริสต์ (โรม8:32-39; 1กธ.15)

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้ความกล้าหาญกับข้าพเจ้า ช่วยให้ข้าพเจ้าสัตย์ซื่อในยามที่เจอกับปัญหา และเข้มแข็งในยามที่ถูกข่มเหง หรือเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากในชีวิต อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น