ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูไม่ได้ยึดติดอยู่กับสง่าราศีในสวรรค์ของพระองค์ แต่ยอมที่จะสละมันเพื่อลงมาช่วยกู้พวกเรา ตอนนี้พระองค์ขอให้เราเลียนแบบพระองค์และแบ่งปันจิตใจอันดีงามของพระองค์ พระองค์อยากให้เราทำต่อกันเหมือนกับที่พระองค์ทำกับเรา คือให้คิดถึงคนอื่นและจิตใจของพระเจ้าก่อนคิดถึงตัวเอง นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ผมหวังจะได้เห็นในชีวิตของพวกเราทุกคน

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าพระบิดา โปรดเปลี่ยนจิตใจและความคิดของข้าพเจ้าด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพเจ้าอยากคิดเหมือนกับพระองค์ และมีใจที่สะท้อนความรักของพระบุตรของพระองค์ออกมาให้คนเห็น ข้าพเจ้าอยากที่จะทำตามใจพระวิญญาณ โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่มีแนวโน้มที่จะเห็นแก่ตัว สนใจแต่เรื่องของตัวเอง และสำคัญตนผิด ทั้งๆที่รู้ว่ามันไม่ถูกต้องและไม่ควรทำ โปรดให้จิตใจของข้าพเจ้าเหมือนกับจิตใจของพระบุตรด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น