ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ศาสนาคริสต์ไม่ได้มีไว้สำหรับคนอ่อนแอ หรือคนขี้ขลาดตาขาว ดูได้จากตัวอย่างของคำพูดเหล่านี้ คือ... "สละตัวตน" ... "ทาส" ... "ถ่อมตัวลง" ... "เชื่อฟัง" ... "ตายบนไม้กางเขน!" ทุกคำล้วนแต่โหดๆทั้งนั้น แต่นั่นคือตัวอย่างของเรา เรื่องราวของพระเยซูอาจเริ่มจากเด็กน้อยน่ารัก แต่ก็เกิดในรางหญ้าในคอกสัตว์ แม้เรื่องราวนี้จะทรงพลังและมีค่า แต่ก็ไม่ได้หวานแหววหรือปั้นแต่งขึ้น แต่มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการไถ่ และคนที่ถูกแยกออกมาเพราะรู้จักพระผู้ไถ่ของเขา

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระบิดาที่รัก ขอบคุณที่ให้เรื่องราวเกี่ยวกับข่าวดีมาเกิดขึ้นจริงในโลกที่ข้าพเจ้าอยู่นี้ ข้าแต่พระเยซู ขอบคุณที่ยอมมาเกิดเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในโลกนี้ของข้าพเจ้า แล้วยังต้องเจอกับเรื่องโหดร้ายสุดๆ โปรดช่วยข้าพเจ้าให้เรียนรู้ที่จะเสียสละ เชื่อฟัง และอ่อนน้อมถ่อมตน เพื่อพระองค์จะได้ส่งข้าพเจ้าออกไปช่วยเหลือคนอื่นๆให้ได้รู้จักพระคุณของพระองค์ด้วย ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น