ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีอำนาจอะไรที่อยู่เบื้องหลังชีวิตของคุณ วิธีหนึ่งที่จะทำให้รู้ชัดเจนคือให้มาหาพระเยซู และขอให้พระองค์สำรวจจิตใจของคุณ และเปิดเผยอะไรก็ตาม ที่ไม่เสริมสร้างฝ่ายจิตวิญญาณ ที่ไม่บริสุทธิ์ ในตัวเราออกมา ให้เราเปิดใจเราออก เพื่อรับแสงสว่างแห่งการตรวจสอบของพระองค์ เปิดรับความจริงแห่งแสงสว่างของพระองค์ ที่จะทำให้เรารู้สึกถึงความเป็นอิสระอย่างแท้จริง เพราะเราไม่มีอะไรต้องปิดบังอีกต่อไป แล้วพระเจ้าก็จะสามารถทำสิ่งต่างๆที่น่าทึ่งอย่างแท้จริงในตัวเราและผ่านทางเรา เพราะไม่มีแรงจูงใจที่ผิดๆอีกแล้ว

Thoughts on Today's Verse...

What's the power behind your life? One clear way to find out is to come to Jesus and ask him to search you and reveal anything spiritually unhealthy, anything unholy, in you. Opening ourselves up to the light of his scrutiny, to the truth of his Light, gives us a remarkable sense of freedom. We don't have anything to hide. Then God can do some truly remarkable things in us and through us because there are no distorted motives.

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการส่องสว่างของพระองค์เข้ามาในหัวใจของข้าพเจ้า ผ่านทางพระบุตรของพระองค์ ผู้เป็นแสงสว่างของโลก โปรดค่อยๆเปิดเผยให้ข้าพเจ้าเห็นถึง จุดอ่อนแอ ความชั่วร้าย การตีสองหน้า และการหลอกลวงของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอยากใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อหน้าพระองค์และสำหรับพระองค์ด้วย ข้าพเจ้าถ่อมตัวลงอธิษฐานขอสิ่งนี้ ในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Thank you God, for shining your light into my heart through your Son, the Light of the world. Please gently reveal to me the areas of my weakness, my sinfulness, my duplicity, and my deception. I want to live purely before you and purely for you. I humbly request this in the name of Jesus. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยอห์น 3:20-21

ความคิดเห็น