ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีไม่กี่อย่างหรอกที่พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซู "ต้อง" ทำ เรื่องนี้สำคัญทีเดียว ที่ว่า พระเยซูจะต้องเป็นคนหนึ่งในพวกเรา ขอให้สังเกตว่า ที่พระองค์ต้องทำอย่างนี้ เพื่อพระองค์จะได้เป็นเหมือนเราพี่น้องของพระองค์ในทุกทาง เพราะอะไรหรือ ก็ เพื่อพระองค์จะได้เป็นหัวหน้านักบวชที่สมบูรณ์แบบและซื่อสัตย์ ที่ไม่เพียงแค่มาช่วยจัดการกับบาปของเราเท่านั้น แต่ยังต้องกลายมาเป็นเครื่องถวายบูชาที่จัดการกับบาปเหล่านั้นอีกด้วย ช่างเหลือเชื่อจริงๆ

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระเยซูองค์เจ้าชีวิต สำหรับการเสียสละอย่างไม่น่าเชื่อที่พระองค์ทำ เพื่อข้าพเจ้าจะได้มาเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวของบิดาของเรา และกลายมาเป็นน้องของพระองค์ในครอบครัวนิรันดร์ของเรา ขอบคุณสำหรับพระคุณนี้ ที่เกิดจากแรงจูงใจแห่งความรักของพระองค์ และพระองค์ก็ทำจนสำเร็จโดยความรักที่สัตย์ซื่อของพระองค์ ข้าพเจ้าขอถวายคำสรรเสริญและขอบพระคุณแด่พระบิดาของเรา ผ่านทางพระนามขององค์เจ้าชีวิตเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น