ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำในพระเยซูไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจ ถูกแล้วถึงแม้มันจะเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิด แต่ "คำใบ้" และคำทำนายถึงการมาของพระองค์ ก็ได้พูดถึงไปทั่วในคัมภีร์ของคนยิว หรือที่เราเรียกพระคัมภีร์เดิม ผู้พูดแทนพระเจ้าได้พูดถึวเรื่องนี้ "นานมาแล้ว" แต่ที่ยิ่งไปกว่าที่ผู้พูดแทนพระเจ้าทำนาย คือการมาของพระเยซู บ่งบอกถึงการรักษาคำพูดของพระเจ้า การที่พระเยซูมาเป็นคำตอบของคำสัญญาที่พระเจ้าให้ นั่นเป็นเหตุผลที่เปาโลสามารถพูดได้ว่า คำสัญญาทั้งหมดของพระเจ้าจบลงที่พระเยซู และโดยทางพระเยซูเราถึงได้พูดคำว่า "อาเมน" (2 โครินทร์ 1:20) ในพระเยซู เราเห็นถึง การมาเยี่ยมเยียนของพระเจ้า การงานของพระองค์ ความเป็นห่วงเป็นใยของพระองค์ การมาปลดปล่อยคนของพระองค์ และสุดท้ายคือการรักษาคำพูดของพระองค์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์ ที่พระองค์รักษาคำสัญญาของพระองค์ ข้าพเจ้าไม่ต้องกังวลเลยเพราะรู้ว่าพระองค์จะรักษาคำสัญญาที่ให้กับข้าพเจ้าแน่ ดูได้จากความรัก ลักษณะ และความเมตตากรุณาของพระองค์ เป็นหลักประกันว่าพระองค์จะรักษาคำพูดอย่างแน่นอน ดังนั้น โปรดช่วยข้าพเจ้าที่จะซื่อสัตย์กับพระองค์มากขึ้น ตอนนี้ที่ข้าพเจ้าพยายามจะรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้กับพระองค์ไว้ ข้าพเจ้ารู้ว่านี้พระองค์เห็นว่าเรื่องนี้สำคัญ ไม่ใช่แค่ข้าพเจ้าต้องเรียนรู้ที่จะเชื่อฟัง แต่ข้าพเจ้าก็ต้องมีการพัฒนาลักษณะนิสัยให้เหมือนกับพระองค์ยิ่งๆขึ้นไปด้วย ขอบพระคุณที่ฟังจิตใจของข้าพเจ้า อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น