ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเราพูดถึงการให้กับพระเจ้า หรือทำงานของพระเจ้า เราต้องจำไว้ว่า ทุกอย่างเป็นของพระองค์ พระองค์ไม่จำเป็นต้องพึ่งพรสวรรค์ของเราในการทำงานของพระองค์ แต่ในทางกลับกัน เราจำเป็นต้องแบ่งปันพรสวรรค์ที่พระองค์มอบให้กับเรา สิ่งที่เรา "มี" จริงๆ แล้วก็ไม่ใช่ของเรา แต่เป็นของพระเจ้าทั้งสิ้น ที่พระองค์มอบให้กับเรา ก็เพื่อเราจะได้นำไปช่วยเหลือคนอื่น เพื่องานของพระเจ้าและถวายเกียรติแด่พระองค์

Thoughts on Today's Verse...

When we talk about giving to God, or to the work of God, we must remember that it is all his. He doesn't need our gifts to do his work. On the other hand, we do need to share the blessings he has entrusted to us. What we 'have' isn't really ours; it's all his, entrusted to us to be put into useful service to others for God's work and God's glory.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ และพระผู้สร้างจักรวาล ข้าพเจ้าสรรเสริญความเป็นอัจฉริยะในการสร้างของพระองค์ ที่เห็นได้จากธรรมชาติที่เต็มไปด้วยสีสรรและความหลากหลายนานับประการ โปรดสถิตอยู่กับพวกเรา ลูกของพระองค์ ในขณะที่พวกเราพยายามจะปกป้องดูแลของขวัญอันวิเศษนี้ของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Almighty God and Creator of the universe, I praise your creative genius revealed through the incredible variety found in your creation. Please be with us, your human children, as we seek to be faithful stewards of this wonderful gift. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 โครินธ์ 10:26

ความคิดเห็น