ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมอยากคุยโวให้รู้เลยว่าทุกวันนี้ผมก็ได้ทำสิ่งนี้อยู่แล้ว เป็นสิ่งที่วันหนึ่ง ทุกคนจะต้องทำ หนีไม่พ้น นั่นก็คือการต้องกราบลงต่อหน้ากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ และประกาศว่าพระเยซูคริสต์เป็นองค์เจ้าชีวิต ซึ่งเป็นการให้เกียรติสมกับสง่าราศีของพระบิดา เราเลือกได้ว่า เราอยากจะประกาศว่าพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิตตอนนี้ภายใต้พระคุณซึ่งมันสุดยอดมากเลย หรือรอจนวันสุดท้าย แล้วถึงประกาศภายใต้พระเดชซึ่งเต็มไปด้วยความกลัว ซึ่งเป็นผลจากการกบฏ ไม่เชื่อฟัง และใช้ชีวิตอย่างไร้ค่าไปวันๆ

Thoughts on Today's Verse...

I love the fact that I do each day what everyone will one day do: bow before the majesty and proclaim the Lordship of Jesus Christ to honor the Father's glory. How wonderful it is to be able to make that proclamation because of grace rather than in fear at the end of a life that has been spent in what is rebellion, denial, and waste.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์ สำหรับความจริงเกี่ยวกับพระเยซู ที่ว่าวันหนึ่งทุกๆชีวิตจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ ขอให้คนในโลกนี้เข้าถึงความจริงในเรื่องนี้ ผ่านการกระทำของข้าพเจ้าในวันนี้ ขอให้ริมฝีปากของข้าพเจ้าเหมาะสมที่จะพูดความจริงนี้ จนทำให้คนยอมรับพระเยซูว่าเป็นองค์เจ้าชีวิตของพวกเขาด้วยเถิด ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Father, I do praise you for the truth about Jesus that will one day be realized fully by everyone who has ever lived. May my life display that truth in the way I treat people today. May my lips suitably proclaim that truth so others can know Jesus as Lord today. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ฟิลิปปี 2:10-11

ความคิดเห็น