ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความกลัวทำให้เราหมดกำลัง และทำให้เรารู้สึกสิ้นหวัง มีเพียงไม่กี่คนที่เคยรู้สึกพ่ายแพ้และขมขื่นอย่างที่สุด เมื่อคนของพระเจ้าต้องเผชิญกับความกลัว อิสยาห์ก็แบ่งปันข้อความแห่งความหวังนี้ พระเจ้าปกป้องอิสราเอลตลอดช่วงเวลายากลำบากของพวกเขาจนถึงยุคสมัยของพระเยซู ตอนพระเยซูฟื้นคืนพระชนม์จากความตายเมื่อคนกำลังหลงหาย ชัยชนะของคริสตจักรตลอดช่วงเวลาแห่งการข่มเหงและต่อต้าน สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องเตือนเราที่ดี ให้เห็นว่าเราอยู่ในอ้อมแขนที่มีฤทธานุภาพยิ่งใหญ่และพระเจ้าผู้ที่รักเราและจะนำเรากลับไปมีส่วนในชัยชนะที่เป็นนิรันดร์ของพระองค์

Thoughts on Today's Verse...

Fear saps our will power and leaves us feeling depleted and hopeless. Yet very few of us have ever experienced a defeat so complete and bitter as the one God's people faced when Isaiah shared this message of hope. The preservation of Israel through their horrors to the time of Jesus, the resurrection of Jesus from the dead when all appeared lost, the triumph of the Church through centuries of persecution and opposition are all powerful reminders that underneath us are the everlasting arms of a mighty and loving God who will ultimately bring us to share in his eternal victory.

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ทรงอำนาจและผู้เป็นนิรันดร์ ข้าพระองค์รู้สึกมีสันติสุขที่รู้ว่าพระองค์อยู่ด้วยเสมอ ขอบพระคุณสำหรับการสถิตย์อยู่เสมอ และทำให้ข้าพระองค์มั่นใจในชัยชนะ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสจ์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Almighty and Eternal Father, it is such sweet comfort to know that you are always there. Thank you for always being there and guaranteeing my victory! In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of อิสยาห์ 41:10

ความคิดเห็น