ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าทรงมีพระกรุณาต่อเรา! ลองนึกถึงสิ่งต่างๆ ที่พระองค์ได้อวยพรเราสิครับ — บางทีเป็นด้านการเงิน บางทีก็เป็นโอกาสดีๆ สำหรับการรับใช้ บางทีก็เป็นการที่มีสายสัมพันธ์ส่วนตัวที่เป็นนิรันดร์ และสำหรับพวกเราทุกคน นั่นคือ สัญญาแห่งชีวิตกับพระองค์ แต่เราจะทำอย่างไรกับพระพรเหล่านี้ เราจะสะสมไว้ ซ่อนไว้ และเก็บพรเหล่านั้นไว้เพื่อตัวเองหรือครับ? ถ้าเราทำแบบนั้น พระพรของเราจะเหี่ยวเฉา แตก และแห้งไปในหัวใจของเรา อย่างไรก็ตาม หนึ่งในวิธีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราสามารถขอบคุณพระเจ้าสำหรับความกรุณา ความเมตตาและความดีของพระองค์นั้น เราสามารถทำได้โดยการแบ่งปันพระพรเหล่านี้กับคนรอบข้างเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ผู้ที่ไม่สามารถตอบแทนความเมตตาของเราได้

Thoughts on Today's Verse...

God has been so gracious to us! Think of all the different ways he has blessed us — some financially, others with great opportunities for service, others with deep personal relationships that are eternal, and for all of us, the promise of life with him. But what will we do with these blessings? Will we hoard them, hide them, and keep them to ourselves? If we do, our blessings will wither, crack, and dry in our parched hearts. But, one of the greatest ways we can thank God for his kindness, mercy, and goodness is by sharing these blessings with those around us, especially those in need who can never repay us for our kindness.

คำอธิษฐาน

โอ องค์เจ้าชีวิต พระเจ้า พระบิดาผู้ประเสริญและใจกว้าง ขอบพระคุณสำหรับพระพรมากมายที่พระองค์ได้ให้หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของข้าพระองค์ พระบิดา ขอทรงเปิดใจของข้าพระองค์ และใช้ข้าพระองค์เพื่อส่งต่อพระพรของพระองค์ เพื่อให้คนอื่นรู้จักความรักของพระองค์ผ่านการกระทำ และทัศนคติของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

O LORD God, my gracious and generous Father, thank you so much for the many rich blessings you have poured into my life. Open my heart, dear Father, and use me as a conduit of your blessings so that others may know of your love through my actions and attitudes. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of สุภาษิต 14:21

ความคิดเห็น