ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความตายมีอำนาจที่จะจบชีวิต ความตายมีอำนาจที่จะพลัดพรากชีวิต ความตายมีอำนาจที่จะทำให้เราท้อแท้และสิ้นหวัง แต่เรารู้ความจริงที่ว่า พระเยซูมีชีวิต เพราะเหตุนี้ เราก็จะมีชีวิตกับพระองค์ เราเชื่อว่าเพราะพระองค์มีชัยเหนือความตาย เราก็เลยมีชัยด้วย เราเยาะเย้ยความตายและอำนาจที่ทำลายเราเหมือนกับที่พระเยซูเยาะเย้ยมัน พระเยซูได้ทำลายความตายและนำชีวิตอมตะมาให้กับเราผ่านทางข่าวดีนั้น

Thoughts on Today's Verse...

Death has the power to end life. Death has the power to separate. Death has the power to discourage and defeat us. But, we know the truth; Jesus lives! Because he lives, we know we will live with him. We believe that his victory over death is our victory. So like Jesus, we mock death and its power to destroy us. Jesus has destroyed death and brought immortality to life... in us through the Gospel.

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้ายอมรับว่าทุกครั้งที่สูญเสียคนรักไป ข้าพเจ้าก็อดเศร้าโศกเสียใจไม่ได้ แต่ข้าพเจ้าขอขอบคุณพระองค์ ที่ทำให้การพลัดพรากนี้เป็นแค่ชั่วคราว และเป็นช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้น ขอบคุณที่ให้ข้าพเจ้ามีชัยผ่านทางพระเยซู ขอบคุณพระเยซูที่มีชัยเหนือความตาย ข้าพเจ้าขออธิษฐานในนามอันเลอค่าและเปี่ยมด้วยชัยชนะของพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Father, I confess that the death of those I love still hurts me. I thank you that my separation from them will only be for a short time. I thank you, however, that death doesn't separate me for long from those I love and who love you. Thank you for giving me the victory in Jesus. Thank you Jesus for defeating death. In your precious and triumphant name, Jesus Christ the Lord, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 โครินธ์ 15:55

ความคิดเห็น