ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"แค่การนินทาเล็กๆน้อยๆ" ครูผู้มีสติปัญญาของเรา กษัตริย์โซโลมอน เตือนเราว่าการนินทาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยหรือไม่เป็นอันตราย ผลของมันใหญ่และสร้างความเสียหายที่น่ากลัว จะดีกว่ามากที่เราจะเป็นผู้สร้างสันติและผู้ที่แก้ไขในสิ่งผิด

Thoughts on Today's Verse...

"It's just a little harmless gossip." The Wise Teacher reminds us that gossip is neither little or harmless. Its consequences are huge and its damage horrible. Instead, it is much better to be a peacemaker and an offense mender.

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่เต็มไปด้วยสง่าราศี ข้าพระองค์สารภาพว่าช้าพระองค์มักจะเป็นคนรักความสงบมากกว่าคนสร้างความสงบ ขอทรงทำให้ข้าพระองค์ไม่เป็นคนที่จะซุบซิบนินทาต่อๆ ไป แต่ทรงให้ข้าพระองค์มีสติปัญญาและคกำลังที่จะเป็นแก้ไขในสิ่งที่ผิดๆ อธิษฐานผ่านเจ้าชายแห่งสันติภาพ อาเมน

My Prayer...

Father of Glory, I confess that I am often more a peace lover than a peacemaker. Give me the character not to repeat gossip and instead have the wisdom and strength to be an offense mender. Through the Prince of Peace I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of สุภาษิต 17:9

ความคิดเห็น