اندیشه ها در مورد آیه امروز...

بطلبيد! ما غالبن از اينكه درخواست كمك بكنيم، واهمه داريم زيرا ما بايد بپذيريم كه تمام جوابها را نداريم. بجوييد! تلاش و علاقه و صبر ضرورى هستند و گاهى اوقات اين سخت است. بكوبيد! در دوره" زنگ درها"، اين عملى فراموش شده است. اما خدا از ما ميخواهد كه از اصلA.S.K(مخفف اين سه كلمه به انگليسي) استفاده كنيم و دلهايمان را به حضورش آوريم. پس فقط ناله و شكايت، آرزو، و خواهش نكنيم. بلكه از پدرمان "بخواهيم.بجوييم.بكوبيم" و طالب جلال او باشيم.

دعای من

اى پدر كه منتظر فرزندانت هستى، من متأسفم از اينكه تو غالبن ناله ها، شكايات، و نگرانيهاى مرا ميشنوى. تو بسيار بامحبت و نسبت بمن بخشنده بوده اى. كمكم كن تا امروز دل من بر تو و اراده ات متمركز باشد در حاليكه من از تو ميخواهم كه بر هر آنچه كه در دل من هست، خداوندى كنى. بنام عيسى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات