ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ขอสิ! บ่อยครั้งที่เรามักกลัวที่จะขอความช่วยเหลือ เพราะเราต้องยอมรับว่าเราไม่มีคำตอบสำหรับทุกสิ่ง หาสิ! เราต้องใช้ความพยายาม ให้ความสนใจและพรากเพียร เพราะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นและบางครั้งก็เป็นเรื่องยาก เคาะสิ! เราลืมที่จะเคาะแล้ว เพราะยุคนี้เขาใช้กริ่งประตูบ้านกันแล้ว แต่พระเจ้าต้องการให้เราใช้หลักการ A.S.K.(ย่อมาจาก Ask ขอ, Seek หา, Knock เคาะ) และมอบใจเราแด่พระองค์ ดังนั้น อย่าเอาแต่บ่น อยากได้โน่น ต้องการนี่ แต่ให้มา A.S.K. คือ ขอ หา และเคาะ ต่อพระบิดาของเราและแสวงหาสง่าราศีของพระองค์กันเถอะ

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่เฝ้ารอคอยเรา ขอโทษครับ ที่บ่อยครั้งพระองค์ได้ยินแต่เสียงบ่นอันน่ารำคาญและชอบวิตกกังวลถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ พระองค์นั้นใจดีมากมอบความรักให้อย่างล้นเหลือ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ามีใจจดจ่ออยู่กับพระองค์และสิ่งที่พระองค์ต้องการ ตอนที่ข้าพเจ้าขอให้พระองค์ช่วยจัดการเรื่องทั้งหลายที่อยู่ในใจข้าพเจ้าในวันนี้ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น