اندیشه ها در مورد آیه امروز...

"خرابكارى كردم!" اگر به اين جمله بينديشيم، همه ما خرابكارى ميكنيم! ما به آن معيار نميرسيم. ما مثل خدا مقدس نيستيم. ما ممكن است كه آدمهايى خوب و درست باشيم، اما اين ما را نجات نميدهد. تنها آن عادل مقدس و راستين بود كه بر مرگ پيروز شد و ما را به جلال رسانيد. خدا را سپاس باد، فيض به رايگان داده شده و جريمه گناهان ما بوسيله عيسى پرداخت شده است. هنگاميكه من"خرابكارى كردم"، او آنرا از نو ساخت.

دعای من

اى پدر مهربان و دوست داشتنى، سپاسگزارم كه تو در مورد فيضت بسيار سخاوتمند بوده اى. خواسته من اينست كه چنان مشتاق عدالت تو باشم همچنانكه تو مشتاق رهانيدن من از گناهم بودى. اينرا بوسيله عيسى ميخواهم. آمين .

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات