ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ผมพลาดอีกแล้ว" คิดไปแล้ว เราทุกคนก็เคยผิดพลาดกันทั้งนั้น! เราไม่ได้ดีไปกว่าใครเลย เราไม่ได้เป็นพระเจ้า เราอาจจะดี แต่การเป็นคนดีไม่สามารถช่วยเราได้ มีเพียงแต่พระเจ้าที่ชอบธรรม ที่ผ่านความตายและเข้าสู่สง่าราศี ขอบคุณพระเจ้าที่ให้พระคุณของพระองค์กับเราฟรีๆ และพระเยซูก็จ่ายค่าไถ่ให้กับเราพ้นจากบาปแล้ว ทุกครั้งที่ผมพลาดพลั้งไป พระองค์ก็ให้โอกาสผมเริ่มต้นใหม่เสมอ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้ใจดีและเป็นที่รัก ขอบคุณที่ให้พระคุณของพระองค์อย่างล้นเหลือ ขอให้ข้าพเจ้ากระตือรือร้นที่จะเป็นผู้ชอบธรรมของพระองค์เหมือนกับที่พระองค์เป็นตอนไถ่ข้าพเจ้าจากบาปด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น