اندیشه ها در مورد آیه امروز...

داستان انجيل ساده است. فيض انجيل پرجلال است. قربانى انجيل غير قابل درك است. پيروزى انجيل ابدى است. هسته و مركز انجيل مسيح است.

دعای من

خداى قادر مطلق، تو را بخاطر قبر خالى عيسى و پيروزى وى بر مرگ سپاس ميگويم. همچنانكه مرگ مسيح موجبات آمرزش گناهانم را فراهم كرد، همينطور رستاخيز وى، آينده مرا تضمين نمود. تو را بخاطر فيض و جلال سپاس ميگويم. خواهش من اين است كه هر روز عمرم را با قدرت رستاخيز زندگى كنم. در نام عيسى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات