ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรื่องราวของข่าวดีเป็นเรื่องง่ายๆ พระคุณของข่าวดีเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ การสละชีพของข่าวดีเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อ ชัยชนะของข่าวดีเป็นนิรันดร์ และหัวใจของข่าวดีคือพระคริสต์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่องค์เจ้าชีวิตผู้เกรียงไกร ขอบคุณสำหรับอุโมงค์ที่ว่างเปล่าและชัยชนะของพระเยซูเหนือหลุมฝังศพนั้น ก็เหมือนกับที่การตายของพระเยซูยกโทษความผิดบาปให้กับข้าพเจ้า การฟื้นขึ้นของพระองค์ก็ยิ่งทำให้ข้าพเจ้ามั่นใจในอนาคตได้ ขอบคุณสำหรับพระคุณและสง่าราศีของพระองค์ ขอให้ข้าพเจ้ามีชีวิตในแต่ละวันด้วยฤทธิ์เดชของการฟื้นคืนพระชนม์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น