ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อำนาจ! เราอยากมีอำนาจ อำนาจนั้นฟังดูดีและมีพลังอย่างร้ายกาจ อำนาจสามารถเปลี่ยนได้ทุกสิ่ง แต่อำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาบนโลก คือตอนที่พระเจ้าผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้นยับยั้งชั่งใจไม่ระเบิดความโกรธออกมาตอนที่พระบุตรของพระองค์ถูกข่มเหงและถูกฆ่าตาย พระองค์ยับยั้งไว้เพื่อช่วยกู้เรา นั่นแหละคือการแสดงอำนาจที่สุดยอดจริงๆ และทำเพื่อเราโดยเฉพาะ และเรายังรู้ด้วยว่า ไม้กางเขนไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นประตูไปสู่สง่าราศีของพระเยซูและไปสู่ชัยชนะของการเป็นขึ้นจากตายอีกด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์สำหรับฤทธิ์อำนาจอันเหลือเชื่อของพระองค์ แต่ข้าพเจ้าก็ขอขอบคุณสำหรับความรักที่อยู่เบื้องหลังอำนาจนั้น ขอบคุณที่รู้ว่าข้าพเจ้าเป็นแค่ฝุ่นถ้าปราศจากการดูแลของพระองค์ ขอบคุณที่ช่วยข้าพเจ้าด้วยการยับยั้งฤทธิ์อำนาจของพระองค์ เพื่อข้าพเจ้าจะได้รับการยกโทษด้วยอำนาจแห่งการเสียสละนั้น อธิษฐานในนามอันบริสุทธิ์ และความเมตตาของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น