اندیشه ها در مورد آیه امروز...

چیزهای بسیاری در مورد زندگی ما نامشخص هستند. با این وجود، این یک چیز قطعی است: صرفنظر از مکان، زمان و مدت زمان، خدا در دسترس خواهد بود و او با ما و برای ما خواهد بود.

دعای من

ای پدر جاودانی، در دانستن این مطلب که من نمیتوانم در زمان و مکانی که تو نیستی حاضر باشم، به من دلداری زیادی میدهد. بوسیله روحت شهامت را در من برانگیز تا با توان و حضور تو دلیرتر شده و انجیل عیسی را با دیگران درمیان بگذارم. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات