ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตเราที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ แต่มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอน ไม่ว่าที่ไหน เมื่อไหร่ หรือนานแค่ไหน คือพระเจ้าจะอยู่ที่นั่นกับเราและเพื่อเรา

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้เป็นนิรันดร์ ข้าพเจ้ารู้สึกอบอุ่นใจที่รู้ว่า ไม่ว่าข้าพเจ้าจะอยู่ที่ไหนเมื่อใดก็ตาม พระองค์ก็จะอยู่ที่นั่น โปรดฟื้นความกล้าหาญของข้าพเจ้า ผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อที่ข้าพเจ้าจะมีความกล้ามากขึ้นที่จะออกไปแบ่งปันข่าวดีของพระเยซู ด้วยฤทธิ์อำนาจและการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น