اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما در دنيايى زندگى ميكنيم با ارزشهايى نامناسب و ناعادلانه، وعده هايى دروغين و شهرت گذرا. ما ميتوانيم نه در اين چيزها، بلكه در ثابت بودن عشق خدا، در شگفتيهاى دولت فيض خدا، در بينظير بودن خزائن بركات الهى، در شيرينى قوم خدا، در نقشه پرمهر هدا براى نجات دادن ما، وعده فرداى خداوند. و... فخر كنيم. آيا اينطور نيست؟ آيا فخر بامعنى ديگرى غير از خداوند و فيض جاودانى او وجود دارد؟

دعای من

خداى بزرگ و مهربان، من هر چيز خوب و ماندگار كه در زندگى دارم، آنرا از تو دارم. هر چند كه اين كلمات ساده هستند، اما در عين حال از صميم قلب گفته شده اند. در نام عيسى سپاسگزار تو هستم!

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات