ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราอยู่ในโลกที่มีค่านิยมที่บิดๆเบี้ยวๆ คำสัญญาที่ผิดๆ และชื่อเสียงจอมปลอม เรามีอะไรจะอวดได้หรือ นอกจากความรักมั่นคงขององค์เจ้าชีวิต พระคุณที่ล้นหลาม พระพรอันหาที่เปรียบมิได้ที่หลั่งไหลลงมา ความน่ารักของคนของพระองค์ ความเมตตาที่ให้แผนแห่งความรอดกับเรา และยังมีพระสัญญาของวันใหม่ของพระองค์ และอื่นๆอีกมากมาย... เรายังจะมีอะไรให้อวดมากไปกว่าองค์เจ้าชีวิตและพระคุณอันเป็นนิรันดร์ของพระองค์อีกหรือ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่องค์เจ้าชีวิตผู้ยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยเมตตาคุณ ข้าพเจ้ามีทุกสิ่งที่ดีและยั่งยืน ล้วนมาจากพระองค์ทั้งสิ้น แม้คำเหล่านี้จะฟังพื้นๆแต่ล้วนออกมาจากใจ ข้าพเจ้าขอขอบคุณและอธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น