اندیشه ها در مورد آیه امروز...

این آیه مرا آزار می دهد. نه فقط به خاطر عدد ٬۶۶۶ بلکه به این خاطر که یادآور این واقعیت است که خیلی از شاگردان عیسی در زمانیکه فهم تعالیم او دشوار شد٬ از پیروی او دست کشیدند. زمانیکه او پیش داوری های مذهبی آنان را درهم شکست٬ و با انگیزه های آنان رو در رو شد٬ آنها ترکش کردند. من چه خواهم کرد اگر در تبعیت از عیسی با مشکلات مواجه شوم و نتوانم بفهمم که چه اتفاقاتی در شرف وقوع است؟ من امیدم را از دست نخواهم داد٬بلکه دست به دعا خواهم برداشت و با اطمینان او را پیروی خواهم نمود تا زمانیکه راه و اراده خداوند واضح تر شود!

دعای من

ای خدای مهیب٬ من صادقانه اعتراف می کنم به اینکه من نمیتوانم تمام پیچیدگیهای اراده و روش کار تو را در جهانمان بفهمم. اما ای پدر٬ زمانیکه من گیج و ویج هستم٬ لطفاً افرادی را سر راه من قرار بده تا کمکم کنند که به ایمانم بچسبم تا وقتی که آن گیجی بگذرد. و لطفاً امروز٬ ای پدر عزیز٬ مرا بکار بگیر تا کسی را که با ایمانش در کشمکش است کمک کنم و برکت دهم. در نام مسیح می طلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات