ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ข้อพระคัมภีร์นี้ทำให้ผมรู้สึกไม่ดี ไม่ใช่เพียงเพราะตัวเลขสามตัวเลขในส่วนอ้างอิงเท่านั้นนะครับ แต่เพราะมันเป็นสิ่งเตือนให้เห็นว่าคนจำนวนมากก็ยอมแพ้ในการติดตามพระเยซูไปอย่างง่ายดาย เมื่อมีสิ่งที่ยากต่อความเข้าใจเกิดขึ้น เช่นเมื่อพระองค์ทำลายความคิดที่เกี่ยวกับศาสนาที่พวกเขาคิดไปเอง หรือเมื่อพระองค์เผชิญหน้ากับพวกเขาเกี่ยวกับแรงจูงใจของพวกเขา พวกเขาก็ละทิ้งพระองค์ไป ผมจะทำอย่างไร เมื่อเจอความยากลำบากในการเป็นสาวกและผมไม่สามารถคิดคำตอบให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นได้? ผมหวัง ผมอธิษฐาน ผมเชื่อว่าผมจะติดตามพระองค์จนกว่าทางและความประสงค์ของพระเจ้าจะชัดเจนมากขึ้น!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ข้าพระองค์สารภาพตรงๆ ว่าข้าพระองค์ไม่สามารถเข้าใจความซับซ้อนทั้งหมดของความต้องการพระองค์และวิธีการที่พระองค์ทำงานอยู่ในโลกของเรา แต่พระบิดา เมื่อข้าพระองค์สับสนขอทรงนำคนเข้ามาในชีวิตของข้าพระองค์ที่จะช่วยให้ข้าพระองค์ยึดมั่นในความเชื่อของข้าพระองค์จนกว่าความสับสนนั้นจะผ่านพ้นไป และวันนี้ พระบิดาที่รัก ขอทรงโปรดใช้ข้าพระองค์ที่จะไปช่วยอวยพรคนที่ต่อสู้กับความเชื่อของพวกเขา อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น