ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระคัมภีร์ข้อนี้ทำให้ผมขวัญผวาเลย ไม่ใช่เพียงเพราะตัวเลขสามตัวของบทและข้อนี้คือ(666)เท่านั้นนะครับ แต่เพราะมันเป็นการเตือนชั้นเลิศที่ว่าคนส่วนใหญ่ทิ้งพระเยซูไป เมื่อเจอกับสิ่งที่เกินความเข้าใจของพวกเขา เช่นเมื่อพระองค์ฉีกความคิดที่ผิดๆเกี่ยวกับศาสนาของพวกเขาออกเป็นเสี่ยงๆ หรือเมื่อพระองค์เปิดโปงแรงจูงใจของพวกเขา พวกเขาก็ทิ้งพระองค์เลย ในฐานะที่เป็นศิษย์ของพระองค์ ผมจะทำอย่างไร ถ้าเกิดเจอปัญหาลุมเล้าเข้ามา และหาทางออกไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ผมก็ได้แต่หวัง อธิษฐาน และเชื่อว่า ผมจะยังคงติดตามพระองค์ต่อไป จนกว่าหนทางและความต้องการขององค์เจ้าชีวิตที่มีต่อชีวิตผมจะกระจ่างชัดขึ้นมา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้สุดยอด ข้าพเจ้าขอสารภาพตรงๆ ว่า ข้าพเจ้าจนปัญญาที่จะเข้าใจความซับซ้อนทั้งหมดของความต้องการของพระองค์ และวิธีการที่พระองค์ทำงานอยู่ในโลกของเรา แต่พระบิดาเจ้าข้า เมื่อข้าพเจ้าสับสน โปรดส่งคนเข้ามาช่วยข้าพเจ้าให้มีความเชื่อที่มั่นคงจนกว่าความสับสนนั้นจะกระจ่างขึ้นมา และวันนี้ พระบิดาที่รัก โปรดใช้ข้าพเจ้าที่จะไปเป็นพระพรให้กับคนที่กำลังต่อสู้กับความเชื่อของพวกเขาอยู่ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น