اندیشه ها در مورد آیه امروز...

این متن ساده و روشن، دارای دو اثر است: اول، زمانیکه ما، فرزندان خدا را برکت می دهیم، خود نیز برکت می یابیم، حتی اگر آن برکت، ساده باشد. دوم، زمانیکه سایرین با ساده ترین کارها، ما را در نام عیسی برکت میدهند، ما می توانیم شادی کنیم، چونکه ما مهربانی و فیض آن اشخاص را می پذیریم و نیز به این خاطر که خداوند، آن مهربانی را با فیض عظیم خودش، مبارک میسازد. کلام آخرــ بیایید طوری زندگی کنیم که خود برکت باشیم! وقتی چنین کنیم، خدا نیز متبارک است. ما نیز مبارک هستیم. ما دیگران را برکت میدهیم. بعلاوه، زمانیکه دیگران نسبت به ما مهربان هستند، خدا نیز قول داده است که آنها را مبارک سازد. خداوند، برکات خود را بر همه ما میریزد. در اقتصاد معجزه آسای خدا، ما هر چه بیشتر دیگران را برکت دهیم، برکات بیشتری برای همه خواهد بود!

دعای من

ای پدر مهربان و پر از محبت، لطفاً مرا در این هفته بکار گیر تا برای اطرافیانم برکت باشم. اما در این هفته، ای پدر عزیز، مرا بطرف شخصی رهبری فرما که شدیداً نیازمند فیض تو است. خواهش میکنم به من آن قوه تشخیصی را بده که آنها را ببینم، زمانیکه تو آنها را سر راهم قرار میدهی. به من آن دلیری را بده تا به آنها رسیدگی کرده و برکتشان بدهم. آنها را در قلب من جا بده و کمکم کن تا برکتی بلند مدت برای ایشان باشم. به اسم عیسی از تو فیض و مدد می جویم تا این موقعیت را برای جلال خود بکار بندی. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات