ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ข้อความง่ายๆ และชัดเจนนี้ บอกกับเราสองอย่าง อย่างแรกคือ พระเจ้าจะอวยพระพรเรา เมื่อเราอวยพระพรลูกๆของพระองค์ ถึงจะเป็นพระพรเล็กๆก็ตาม อย่างที่สอง ให้เราชื่นชมยินดีเถิด เมื่อคนอื่นทำสิ่งเล็กๆ ที่เป็นพระพรให้กับเราเพราะเห็นแก่พระเยซู เพราะเขามีน้ำใจและมีความเมตตาต่อเรา และพระเจ้าก็จะตอบแทนความเมตตานั้นด้วยพระคุณอันท่วมท้นของพระองค์ สรุปคือ —มาเป็นพระพรกันเถอะ เมื่อเราเป็นอย่างนั้น พระเจ้าก็ได้รับพระพร เราก็ได้รับพระพร แล้วเราก็ส่งต่อพระพรให้กับคนอื่น นอกจากนี้ เมื่อคนอื่นมีน้ำใจกับเรา พระเจ้าสัญญาว่าจะอวยพระพรพวกเขาเหมือนกัน พระเจ้าเทพระพรลงมาให้กับพวกเราทุกคน พระเจ้ามีวิธีตอบแทนที่แสนอัศจรรย์ คือ ยิ่งเราเป็นพระพรให้กับกันและกันมากเท่าไหร่ พระองค์ก็จะให้พระพรหลั่งไหลลงมาสำหรับทุกคนมากยิ่งขึ้นเท่านั้น

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ใจดีและเต็มไปด้วยความรัก โปรดใช้ข้าพเจ้าในสัปดาห์นี้เพื่อเป็นพระพรให้กับทุกคนที่อยูุ่รอบข้าง แต่พระบิดาที่รัก ในอาทิตย์นี้ โปรดนำข้าพเจ้าให้ไปเจอะเจอกับคนที่กระหายหาพระคุณของพระองค์ด้วยเถิด โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าสามารถแยกแยะได้ว่าคนไหนที่พระองค์ส่งมาให้กับข้าพเจ้า โปรดให้ความกล้ากับข้าพเจ้าที่จะเข้าไปทักทายและเป็นพระพรให้กับเขาเหล่านั้นด้วย โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าระลึกถึงพวกเขาอยู่ในใจเสมอ ตอนที่ข้าพเจ้าตั้งใจจะเป็นพระพรให้กับพวกเขาไปนานๆ ในนามของพระเยซู ข้าพเจ้าขอความช่วยเหลือและพระคุณของพระองค์ ที่จะใช้โอกาสนี้ เพื่อถวายเกียรติให้กับพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น