ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าอยากให้เราเป็นยังไง ดูออกไม่ยากหรอก คือพระองค์อยากอวยพรเราด้วยความรอด ผ่านทางของขวัญอันเหลือเชื่อในพระบุตรของพระองค์ การให้พระบุตรมาเป็นการยืนยันที่หนักแน่นมากถึงความจริงข้อนี้ แต่พระองค์ไม่อยากให้ความรอดจากบาปและจากความตายนี้เกิดกับเราแค่ครั้งเดียวแล้วจบไป แต่พระองค์อยากให้ชีวิตของเราสะท้อนความรอดนี้ออกมาทุกๆวันและเอาไปแบ่งปันให้กับคนอื่นๆด้วย เมื่อเรามีความยุติธรรม และมีความเมตตากับคนที่เราพบเจอ และนมัสการพระเจ้าอย่างสมเกียรติด้วยใจถ่อมสุภาพ แสดงว่าความรอดของพระเจ้าเกิดผลในชีวิตของเราแล้วจริงๆ และยังส่งผลต่อคนอื่นๆให้เห็นพระคุณของพระองค์ในชีวิตเราอีกด้วย ถ้าพูดตามแบบพระเยซู ก็คือ เราทำงานให้กับอาณาจักรของพระเจ้าที่กำลังจะมาถึงและจะทำให้ความต้องการของพระองค์สำเร็จในโลกเหมือนที่เป็นอยู่ในสวรรค์ด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงอำนาจและเปี่ยมด้วยความเมตตา ในปีใหม่นี้ โปรดเปิดตาใจของข้าพเจ้าให้เห็นสิ่งที่อยู่ในใจพระองค์ โปรดสอนข้าพเจ้าให้เกลียดความบาปและมีความเมตตาต่อคนที่ไม่ได้รับความเมตตา โปรดสอนข้าพเจ้าให้รู้จักความจริงและมีความยุติธรรม เกลียดการละเมิดและการเอาเปรียบผู้อื่น โปรดให้พระวิญญาณทำให้ข้าพเจ้าตระหนักว่าความบริสุทธิ์หมดจดของพระองค์กับนิสัยที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ของข้าพเจ้านั้นห่างกันราวฟ้ากับดิน โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าเป็นลูกของพระองค์อย่างเต็มตัว อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น