ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มันง่ายกว่ามากที่จะอ้างศาสนกิจบังหน้าแทนการช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยาก ว่าไหมครับ ผมก็ว่างั้น แต่พระเจ้าไม่อยากให้เรามัวแต่พูดเรื่องของพระองค์และเฉลิมฉลองสิ่งที่พระองค์ทำ จนลืมที่จะห่วงใยคนอื่นเหมือนกับที่พระองค์ห่วงใยด้วย ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของงานที่พระเยซูพูดถึงในหนังสือลูกา 4:18-19 หรือที่ยากอบบอกว่าคนเคร่งศาสนาแบบไหนที่พระเจ้าชอบใจ (ยากอบ 1:26-27) เราต้องตระหนักว่าความเชื่อที่แท้จริงคือการปฏิบัติต่อคนอื่นๆ ในแบบที่พระเจ้าจะทำ ข้อพระคัมภีร์วันนี้บอกถึงสิ่งที่พระเจ้าทำและสั่งให้เราใช้ชีวิตแบบนั้นด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งการปลอบโยน โปรดเปิดตาใจของข้าพเจ้าในวันนี้ ที่จะมองเห็นคนที่ต้องการความรักของพระองค์ และโปรดให้ข้าพเจ้าใส่ใจ ทุ่มเทเวลา และมีเมตตาสงสาร พร้อมที่จะรับใช้พวกเขา ขอให้ชีวิตข้าพเจ้าสะท้อนการงานของพระเยซูออกมาให้คนเห็นในทุกวันนี้ด้วยเถิด อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change