ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีไม่กี่อย่างหรอกที่คนอยากได้เพื่อแลกกับเสรีภาพ เราจะเห็นว่า คนยอมตายเพื่อเสรีภาพ หรืออธิษฐานเพื่อให้ได้มันมา หรือทุ่มเทสุดชีวิตเพื่อมัน แต่เสรีภาพที่แท้จริงเกิดจากการรู้จักความจริง และมีแต่การเชื่อฟังพระเยซูเท่านั้นที่จะนำไปสู่ความจริงอันนี้ ความจริงไม่ใช่เป็นแค่สิ่งที่คุณคิดหรือเชื่อ แต่ความจริงเป็นสิ่งที่คุณทำหรือใช้ชีวิตอยู่กับมัน พระเยซูมักจะจบคำสอนด้วยคำว่า "ความสุขเป็นของผู้ที่ทำสิ่งเหล่านี้" มีแต่การกระทำเท่านั้นที่จะนำเราไปสู่ความจริงที่จะทำให้เราเป็นไท

คำอธิษฐาน

แด่พระเจ้าผู้เที่ยงแท้ ผู้คู่ควรกับสง่าราศี เกียรติยศ ฤทธิ์อำนาจ และคำสรรเสริญ ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าไม่อยากแค่แสวงหาพระองค์ แต่อยากทำให้พระองค์พอใจในสิ่งที่ข้าพเจ้าเลือกทำด้วย โปรดสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักความจริงของพระองค์มากขึ้น ในตอนนี้ที่ข้าพเจ้าตั้งใจแน่วแน่ที่จะเชื่อฟังพระคำและทำตามใจพระองค์ด้วย อธิษฐานผ่านทางพระเยซูผู้เป็นพระคำที่ไม่มีวันตาย อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น