ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ขอสิ! บ่อยครั้งที่เรามักกลัวที่จะขอความช่วยเหลือ เพราะเราต้องยอมรับว่าเราไม่มีคำตอบสำหรับทุกสิ่ง หาสิ! เราต้องใช้ความพยายาม ให้ความสนใจและพรากเพียร เพราะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นและบางครั้งก็เป็นเรื่องยาก เคาะสิ! เราลืมที่จะเคาะแล้ว เพราะยุคนี้เขาใช้กริ่งประตูบ้านกันแล้ว แต่พระเจ้าต้องการให้เราใช้หลักการ A.S.K.(ย่อมาจาก Ask ขอ, Seek หา, Knock เคาะ) และมอบใจเราแด่พระองค์ ดังนั้น อย่าเอาแต่บ่น อยากได้โน่น ต้องการนี่ แต่ให้มา A.S.K. คือ ขอ หา และเคาะ ต่อพระบิดาของเราและแสวงหาสง่าราศีของพระองค์กันเถอะ

Thoughts on Today's Verse...

Ask! So often we're afraid to ask for help because we have to admit we don't have the answers. Seek! Effort and interest and perseverance are necessary and that's sometimes hard. Knock! In an era of doorbells, this is a forgotten action. But God wants us to use the A.S.K. principle and bring our hearts before him. So let's don't just whine, complain, desire, and want. Let's A.S.K. our Father and seek his glory.

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่เฝ้ารอคอยเรา ขอโทษครับ ที่บ่อยครั้งพระองค์ได้ยินแต่เสียงบ่นอันน่ารำคาญและชอบวิตกกังวลถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ พระองค์นั้นใจดีมากมอบความรักให้อย่างล้นเหลือ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ามีใจจดจ่ออยู่กับพระองค์และสิ่งที่พระองค์ต้องการ ตอนที่ข้าพเจ้าขอให้พระองค์ช่วยจัดการเรื่องทั้งหลายที่อยู่ในใจข้าพเจ้าในวันนี้ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Waiting Father, I am sorry that so often you only hear my whines and complaints and concerns. You have been so generous with your love. Help me to keep my heart set on you and your will today as I ask you to minister to the things on my heart. Through Jesus I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of มัทธิว 7:7-8

ความคิดเห็น