ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สดุดีบทนี้มีทั้งการแสดงความสิ้นหวัง เหมือนที่พระเยซูได้ร้องออกมาตอนอยู่บนไม้กางเขน และแสดงถึงความหวังและความเชื่อด้วย เมื่อเราเห็นความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่ได้ช่วยกู้คนอิสราเอลคนของพระองค์ในอดีต ก็ทำให้เราวางใจได้ว่าพระองค์ก็จะช่วยกู้เราเหมือนกัน ในสายตาของเรามักจะคิดว่าพระเจ้ามาช้า แต่จากอดีตที่ผ่านมาทำให้เรารู้ว่า พระองค์จะตอบ ช่วยกู้ และอวยพรคนของพระองค์ในเวลาของพระองค์ เมื่อเราเจอกับฝันร้ายสุดๆ เราต้องบอกตัวเองว่าพระเจ้านั้นสัตย์ซื่อ และใส่ใจกับเสียงร้องแห่งความสิ้นหวัง ความเศร้าโศกเสียใจ ความปวดร้าวใจ ความทุกข์ทรมานใจ และความกลัวของเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า โปรดอวยพรคนของพระองค์ในทุกหนแห่งที่กำลังเผชิญกับปัญหาในชีวิต โปรดเสริมกำลังพวกเขาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และโปรดเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีโปรดรับฟังเสียงร้องจากคนของพระองค์ และโปรดปกป้องและปกปักรักษาพวกเขาอย่างทันท่วงทีด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น