ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สิ่งแรกคือความเชื่อมั่นว่า พระยาห์เวห์จะทำงานของพระองค์ให้สำเร็จในเรา (ฟิลิปปี 1:6) สิ่งที่สองคือการประกาศว่า ความรักของพระยาห์เวห์มั่นคงและคงอยู่เป็นนิจ (โครินธ์ 13:8) สิ่งสุดท้ายคือการอ้อนวอนพระเจ้าว่า ข้าแต่องค์เจ้าชีวิต ขออย่าได้ทอดทิ้งเรา ผู้ที่พระองค์สร้างขึ้นมากับมือ (สดุดี 139:13-16) ทั้งสามสิ่งนี้ ทำให้การเดินไปกับองค์เจ้าชีวิตนั้น ช่างงดงามลงตัวอย่างยิ่ง

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสรวงสวรรค์​ พระยาห์เวห์ผู้เป็นเจ้าของทุกสิ่ง ข้าพเจ้ามั่นใจว่า อะไรก็ตามที่พระองค์ตั้งใจและอยากให้เกิดขึ้นในชีวิตข้าพเจ้า พระองค์จะทำจนสำเร็จ ข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าพระองค์รักและทำงานผ่านทางคนธรรมดาๆในพระคัมภีร์มาหลายชั่วคน ทำให้ข้าพเจ้ารู้ว่าความรักของพระองค์จะยังคงอยู่ไปอีกนานแสนนานหลังจากที่ข้าพเจ้าจากโลกนี้ไปแล้ว แต่ พระยาห์เวห์ที่รัก ทุกวันนี้ ชีวิตของข้าพเจ้าก็ยังเจอะเจอกับความทุกข์ยากลำบากอยู่ โปรดยื่นมือเข้าช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยพระคุณและฤทธิ์เดชของพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น