ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระองค์ทรงฟื้นคืนจิตวิญญาณของผม ฟังดูดีมากนะครับ และมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆ เมื่อเราได้มาถึงจุดที่เราไม่สามารถไปต่อได้ พระเจ้าอวยพรให้เรามีความเข้มแข็งเพียงเพื่อจะเดินต่อไปได้ เมื่อเราอยู่ในการต่อสู้และมีความยากลำบาก อำนาจของพระองค์ก็ช่วยเราและเราก็จะไปสู่ชัยชนะ เมื่อเราชนะในพระนามของพระองค์ เราสามารถกางบินได้เหมือนนกอินทรี พระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะและยิ่งไปกว่านั้นๆ พระองค์เป็นศิลาและผู้ดูแลชีวิตของเรา!

คำอธิษฐาน

โอ ผู้เลี้ยงผู้อ่อนโยน ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์พักสงบคืนนี้ในพระคุณของพระองค์ และในความมั่นใจว่าพระองค์อยู่ใกล้ อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น