ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ผมพลาดอีกแล้ว" คิดไปแล้ว เราทุกคนก็เคยผิดพลาดกันทั้งนั้น! เราไม่ได้ดีไปกว่าใครเลย เราไม่ได้เป็นพระเจ้า เราอาจจะดี แต่การเป็นคนดีไม่สามารถช่วยเราได้ มีเพียงแต่พระเจ้าที่ชอบธรรม ที่ผ่านความตายและเข้าสู่สง่าราศี ขอบคุณพระเจ้าที่ให้พระคุณของพระองค์กับเราฟรีๆ และพระเยซูก็จ่ายค่าไถ่ให้กับเราพ้นจากบาปแล้ว ทุกครั้งที่ผมพลาดพลั้งไป พระองค์ก็ให้โอกาสผมเริ่มต้นใหม่เสมอ

Thoughts on Today's Verse...

"I blew it!" Come to think of it, we've all blown it! We don't measure up. We're not divine. We might be decent, but decent won't save us. Only the divine, the truly righteous, make it past the grave and into glory. Thank God grace is freely given and the price for our sin was paid by Jesus. While I "blew it," he renewed it!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้ใจดีและเป็นที่รัก ขอบคุณที่ให้พระคุณของพระองค์อย่างล้นเหลือ ขอให้ข้าพเจ้ากระตือรือร้นที่จะเป็นผู้ชอบธรรมของพระองค์เหมือนกับที่พระองค์เป็นตอนไถ่ข้าพเจ้าจากบาปด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Kind and Loving Father, thank you for being so generous with your grace. May I be as passionate for your righteousness as you were in redeeming me from my sin. Through Jesus I ask this. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โรม 3:23-24

ความคิดเห็น