ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางครั้งความจริงที่ลึกซึ้งที่สุดก็เป็นสิ่งที่ง่ายมาก ฤทธิ์อำนาจในการเข้าคนในโลกนี้เพื่อพระคริสต์ ต้องอาศัยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ แผนการเริ่มต้นของพระเจ้าว่าเราจะอยู่ที่ไหนและได้แผ่ออกไปทั่วโลก และความตั้งใจของเราที่จะบอกคนอื่นๆ ถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทำเพื่อเราในพระเยซู

คำอธิษฐาน

พระบิดาแห่งคนทั้งปวง ขอทรงเติมเราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ขอทรงช่วยให้เราสามารถแบ่งปันความเชื่อของเราได้ และขอทรงกระตุ้นให้เรานำข่าวดีเรื่องพระเยซูไปบอกคนอื่นที่เมืองของเรา ภูมิภาคของเรา และโลกของเรา พระบิดา ข้าพระองค์ ยังเชื่อว่าสิ่งที่พระองค์ต้องการที่จะทำในยุคของเราก็เกิดขึ้นมานานแล้ว ขอทรงทำให้พระนามของพระองค์เป็นพระนามที่ยิ่งใหญ่ สรรเสริญความบริสุทธิ์ในสายตาของทุกๆ คน ขอทรงใช้ข้าพระองค์ และคนของพระองค์ทั้งหมด เพื่อที่จะทำให้ความต้องการของพระองค์เรื่องข่าวดีของพระเยซูสำเร็จในทุกประเทศ อธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น