ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มาลาคี 4:6 สัญญาไว้ว่าพ่อลูกจะเข้าใจกันและกัน มาทำให้มันเป็นจริงตามนั้นกัน ด้วยการเลี้ยงดูและการอบรมสั่งสอนลูกๆของเรา จะต้องให้น้ำหนักพอๆกันระหว่างการเลี้ยงดูและการอบรมสั่งสอน อย่าเข้มงวดเกินไปในเรื่องกฎระเบียบและข้อห้ามต่างๆ จนลูกๆ มองไม่เห็นถึงความรัก และความห่วงใยของเรา แต่ก็ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นอิสระมากเกินไป จนพวกเขารู้สึกว่าถูกทอดทิ้งและเกิดความลังเลสงสัย ให้เราหันมาเอาใจใส่พวกเขากันและอธิษฐานต่อพระเจ้าให้พวกเขามีใจที่อยากอยู่บ้านกับพวกเรา และอยู่บ้านกับพระองค์ด้วย

Thoughts on Today's Verse...

Malachi 4:6 promised that fathers and children would be reunited in heart. Let's make that true in our homes by nurturing and correcting our children — with a balance between nurture and correction. Let's not make our faith so full of rules and restrictions that it becomes impossible for our children to hear that they are our beloved children, with whom we are very pleased! Let's not grant so much freedom that our children feel neglected and uncertain. Let's turn our hearts toward them and pray for God to turn their hearts toward their home with us and their home with you!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ อับบาพระบิดา แผ่นดินของเราตกอยู่ภายใต้คำสาปแช่ง เพราะพ่อหลายคนได้ละทิ้งลูกของตนทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตวิญญาณ โปรดสร้างพ่อแม่ โดยเฉพาะพ่อ ที่จะมาจัดการกับความท้าทายอย่างลงตัว คือให้ความสำคัญกับการแสดงความรัก การเลี้ยงดู และการอบรมสั่งสอน อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อที่แผ่นดินของเราจะได้รับการรักษา และลูกหลานของเราจะได้รู้จักความรักและพระคุณของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

O Lord God Almighty, Abba Father, our land lies under a curse because so many Fathers have spiritually and physically abandoned their children. Please raise up parents, especially fathers, who will balance the challenging tasks of love, nurture, and correction so that our land may be healed and our children may know your love and grace. In Jesus name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เอเฟซัส 6:4

ความคิดเห็น