ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราจะไม่หลอกลวงพระเจ้า ในขณะที่เราสามารถหลอกลวงคนอื่นได้ แต่พระเจ้ารู้จิตใจของเรา ดังนั้นถ้าเราใช้เงินทอง เวลา และความสนใจไปกับสิ่งอื่นๆ และแบ่งเพียงเศษเสี้ยวให้กับพระเจ้า เราต้องรู้ว่าเราจะไม่ได้เก็บเกี่ยวผลทางฝ่ายจิตวิญญาณที่สมบูรณ์แน่นอน

คำอธิษฐาน

โอ องค์เจ้าชีวิต พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้เห็นทุกสิ่งและรู้ทุกๆจิตใจ ขอทรงโปรดให้สติปัญญาแก่ข้าพระองค์ให้เห็นสิ่งสำคัญที่ข้าพระองค์ควรจะให้ความสนใจ และโปรดช่วยข้าพระองค์เห็นสิ่งที่ข้าพระองค์ควรหลีกหนีเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นบ่วงที่ผูกมัดข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น