ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในการเลือกตั้งผู้นำใหม่ในเมือง เขต หรือประเทศใดๆ ก็ตาม หรือการเลือกผู้ปกครอง นักเทสน์ หรือผู้รับใช้ในคริสตจักร จะมีคำอธิษฐานไหนที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการขอนี้ คือขอให้ พระยาห์เวห์ ผู้เป็นเจ้าชีวิตของมนุษย์ทุกคน ช่วยแต่งตั้งผู้นำที่จะมานำหน้าเรา เอาใจใส่เรา และนำเราด้วยความสัตย์ซื่อ และทำให้แนวทางชีวิตของเราเต็มไปด้วยสันติสุขและคุณงามความดี เพื่อเราจะได้ไม่เป็นเหมือนฝูงแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยง ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้ผู้นำอย่างนี้กับเราด้วยเถิด อาเมน

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดยกโทษให้กับพวกเราด้วย ที่เลือกผู้นำด้วยเหตุผลที่ผิดๆ และมองแต่ความสำเร็จแทนที่จะมองที่นิสัย ขอโปรดให้มีผู้นำที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นห่วงเป็นใยผู้อื่น ในทุกระดับของสังคมคริสเตียนและในคริสตจักรด้วยเถิด อธิษฐานในนามของพระเยซู พระผู้ช่วยให้รอด อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น