ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในหนังสือ 1 โครินทร์ 6: 19-20 เปาโลบอกว่า ร่างกายของเราก็ไม่ใช่ของเราอีกต่อไป เพราะพระเจ้าซื้อเรามาแล้วในราคาแพง และในบทที่7 เปาโลได้เตือนสติเราแต่ละคนว่า เมื่อเราแต่งงาน ร่างกายของเราก็ไม่ใช่ของเราอีกต่อไป แต่เป็นของคู่สมรสเรา เราจะต้องใช้ร่างของเราทำให้คู่ครองของเรา มีความสุข สมหวัง และเติมเต็มซึ่งกันและกัน นี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากในชีวิตสมรส และพระเจ้าก็พอใจด้วย

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เป็นที่รักและบริสุทธิ์ อับบาพระบิดา โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้า ตอนที่ข้าพเจ้าทำตัวไร้ค่าไม่สมกับเป็นของขวัญให้กับพระองค์ ไม่ว่าข้าพเจ้าจะแต่งงานแล้วหรือเป็นโสดก็ตามข้าพเจ้าอยากจะใช้ร่างกายนี้ในทางที่บริสุทธิ์และทำให้พระองค์พอใจ (รวมถึงคู่สมรสของข้าพเจ้าด้วย) อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น