ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สิ่งที่เรารู้และสิ่งที่เราเชื่อไม่ได้สำคัญอะไรเลย ถ้ามันไม่ได้แสดงออกมาให้เห็นในชีวิตประจำวันของเรา พูดง่ายๆคือ ความเชื่อที่ไม่ได้แสดงออก ก็ไม่เรียกว่าความเชื่อ มันเป็นของปลอม ก็เหมือนกับที่พระเยซูบอกให้เราลงมือทำในสิ่งที่พระองค์สอน ยาโกโบน้องชายพระองค์ก็เตือนเราในเรื่องนี้ คือเมื่อเราเรียนรู้ความจริงของถ้อยคำของพระเจ้าแล้ว ก็เหลือแค่สิ่งเดียวให้ทำคือลงมือปฎิบัติ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าลงมือทำในสิ่งที่พระองค์ต้องการและทำตามความจริงของพระองค์ในวันนี้ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น