ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราอยู่ในโลกที่มีค่านิยมที่บิดๆเบี้ยวๆ คำสัญญาที่ผิดๆ และชื่อเสียงจอมปลอม เรามีอะไรจะอวดได้หรือ นอกจากความรักมั่นคงขององค์เจ้าชีวิต พระคุณที่ล้นหลาม พระพรอันหาที่เปรียบมิได้ที่หลั่งไหลลงมา ความน่ารักของคนของพระองค์ ความเมตตาที่ให้แผนแห่งความรอดกับเรา และยังมีพระสัญญาของวันใหม่ของพระองค์ และอื่นๆอีกมากมาย... เรายังจะมีอะไรให้อวดมากไปกว่าองค์เจ้าชีวิตและพระคุณอันเป็นนิรันดร์ของพระองค์อีกหรือ

Thoughts on Today's Verse...

We live in a world with skewed values, false promises and fleeting fame. What can we boast in other than the steadfastness of the Lord's love, the incredible riches of the Lord's grace, the incomparable supply of the Lord's blessings, the sweetness of the Lord's people, the mercy of the Lord's plan for our salvation, the promise of the Lord's tomorrow, the.....? What other meaningful boast is there than the Lord and his eternal grace?

คำอธิษฐาน

ข้าแต่องค์เจ้าชีวิตผู้ยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยเมตตาคุณ ข้าพเจ้ามีทุกสิ่งที่ดีและยั่งยืน ล้วนมาจากพระองค์ทั้งสิ้น แม้คำเหล่านี้จะฟังพื้นๆแต่ล้วนออกมาจากใจ ข้าพเจ้าขอขอบคุณและอธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Lord of majesty and mercy, every good and enduring thing in my life I have because of you. While these words are simple, they are heartfelt. In Jesus' name, thank you!

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 2 โครินธ์ 10:17-18

ความคิดเห็น