ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระคัมภีร์ข้อนี้ทำให้ผมขวัญผวาเลย ไม่ใช่เพียงเพราะตัวเลขสามตัวของบทและข้อนี้คือ(666)เท่านั้นนะครับ แต่เพราะมันเป็นการเตือนชั้นเลิศที่ว่าคนส่วนใหญ่ทิ้งพระเยซูไป เมื่อเจอกับสิ่งที่เกินความเข้าใจของพวกเขา เช่นเมื่อพระองค์ฉีกความคิดที่ผิดๆเกี่ยวกับศาสนาของพวกเขาออกเป็นเสี่ยงๆ หรือเมื่อพระองค์เปิดโปงแรงจูงใจของพวกเขา พวกเขาก็ทิ้งพระองค์เลย ในฐานะที่เป็นศิษย์ของพระองค์ ผมจะทำอย่างไร ถ้าเกิดเจอปัญหาลุมเล้าเข้ามา และหาทางออกไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ผมก็ได้แต่หวัง อธิษฐาน และเชื่อว่า ผมจะยังคงติดตามพระองค์ต่อไป จนกว่าหนทางและความต้องการขององค์เจ้าชีวิตที่มีต่อชีวิตผมจะกระจ่างชัดขึ้นมา

Thoughts on Today's Verse...

This verse haunts me. Not just because of the three numbers in the reference, but because it is a great reminder that many folks simply gave up following Jesus when things became hard to understand. When he shattered their preconceived notions of religious things, when he confronted them about their motives, they went away. What will I do when things get difficult in my discipleship and I can't figure out all the answers to what is going on? I hope, I pray, I trust that I will follow until the way and the will of the Lord become more clear!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้สุดยอด ข้าพเจ้าขอสารภาพตรงๆ ว่า ข้าพเจ้าจนปัญญาที่จะเข้าใจความซับซ้อนทั้งหมดของความต้องการของพระองค์ และวิธีการที่พระองค์ทำงานอยู่ในโลกของเรา แต่พระบิดาเจ้าข้า เมื่อข้าพเจ้าสับสน โปรดส่งคนเข้ามาช่วยข้าพเจ้าให้มีความเชื่อที่มั่นคงจนกว่าความสับสนนั้นจะกระจ่างขึ้นมา และวันนี้ พระบิดาที่รัก โปรดใช้ข้าพเจ้าที่จะไปเป็นพระพรให้กับคนที่กำลังต่อสู้กับความเชื่อของพวกเขา อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Awesome God, I confess openly that I cannot begin to understand all the complexities of your will and the way you work in our world. But Father, when I'm confused, please bring people into my life who will help me hang on to my faith until the confusion passes. And today, dear Father, please use me to help bless someone who is struggling with his or her faith. In Jesus' name I ask it. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยอห์น 6:66

ความคิดเห็น