ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมมีเพื่อนที่เชื่อในพระเยซู ได้สอนผมให้รู้จักพลังแห่งการแบ่งปันพระพรฝ่ายจิตวิญญาณกับคนอื่น ผมคิดไม่ออกว่าจะมีข้อไหนดีไปกว่าข้อท่องของวันนี้ เป็นคำอวยพรสั้นๆ เกี่ยวกับ ความเมตตากรุณา ความรัก และการมีส่วนร่วมในพระวิญญาณบริสุทธิ์ นี่คือธรรมชาติของพระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ ผู้เสียสละ และผู้เต็มไปด้วยความเมตตาของเรา เราได้แบ่งปันพระพรเหล่านี้กับบรรดาลูกๆ ของพระเจ้าไปทั่วโลก

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าคิดถึงเพื่อนสนิทหลายคนๆที่ต้องการพระพรนี้ โปรดเทพระพรนี้ลงบนพวกเขาอย่างเต็มที่จนล้นเหลือด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change