ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงของเรา ชะตากรรมของเรานั้นผูกติดกับความดีและความเมตตาของพระองค์ ซึ่งพระองค์อยากจะเทลงมาบนเรา จนกว่าจะถึงวันที่พระองค์จะรับเรากลับบ้านไปอยู่กับพระองค์ตลอดไป

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าพระบิดา โปรดชำระใจของข้าพเจ้าในความดีของพระองค์ โปรดสัมผัสคนอื่นๆ ผ่านทางชีวิตของข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้แบ่งปันความรักของพระองค์ โปรดทำให้จิตใจและความหวังของข้าพเจ้าพึ่งพิงในพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น