ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงของเรา ชีวิตเราผูกติดกับความดีและความเมตตาของพระองค์ ซึ่งพระองค์อยากจะเทลงมาให้กับเรา จนกว่าวันที่พระองค์จะพาเรากลับบ้านไปอยู่กับพระองค์ตลอดไป

คำอธิษฐาน

พระบิดา พระเจ้า ขอทรงชำระใจของข้าพระองค์ในความดีของพระองค์ ขอทรงสัมผัสคนอื่นๆ ผ่านชีวิตของข้าพระองค์ เพื่อจะแบ่งปันความรักของพระองค์ ขอทรงให้ข้าพระองค์มีใจและมีความหวังใจในพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น