ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมมองไม่เห็นพระองค์ แต่ผมแน่ใจว่าพระองค์อยู่ด้วยกับผม ทูตสวรรค์องค์เดียวกับที่ได้ทำลายศัตรูของอิสราเอลในอดีต ตอนนี้ ก็กำลังช่วยเราต่อสู้อย่างมีชัยเหนือสงครามฝ่ายจิตวิญญาณที่โจมตีเข้าใส่คุณกับผมอยู่ทุกวี่วัน

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอให้ข้าพเจ้ามีความเชื่อว่าเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์อยู่รายล้อมข้าพเจ้าอยู่ เพื่อที่จะนำข้าพเจ้าไปหาพระองค์อย่างสมเกียรติและเต็มไปด้วยความชื่นบาน ขอบคุณพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น