ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การแค่หนีห่างจากความชั่วไม่ดีพอนะครับ เราสามารถทำความสะอาดสิ่งที่เน่าเหม็นออกไปจากชีวิตของเรา แต่ถ้าเราไม่กระตือรือร้นที่จะไล่ตามสิ่งที่ดีแล้วความชั่วร้ายก็ยิ่งจะเข้ามาหาเราเร็วขึ้น (มัทธิว 12:43-45) ขอให้เราเป็นคนกระตือรือร้นที่จะทำดีและรักในการสร้างสันติสุข

คำอธิษฐาน

โอ พระบิดา ขอให้ข้าพระองค์เป็นเครื่องมือแห่งสันติภาพของพระองค์ ขอทรงใช้ข้าพระองค์แบ่งปันความรักและพระคุณของพระองค์ในที่ที่มีความเกลียดชัง ที่ไหนที่มีการบาดเจ็บ ความบาป และความเจ็บปวด ขอทรงใช้ข้าพระองค์ที่จะนำการรักษา การให้อภัย และการปลอบประโลมจากพระองค์ไปถึงพวกเขา พระบิดา ขอทรงใช้ข้าพระองค์ทำงานของพระองค์ในโลกนี้ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น