ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การแค่หันจากความชั่ว แค่นั้นยังไม่พอ เราก็แค่กำจัดสิ่งที่เน่าเหม็นออกไปจากชีวิต แต่ถ้าเราไม่กระตือรือร้นที่จะวิ่งไล่ตามสิ่งที่ดีแล้วความชั่วร้ายก็จะวิ่งเข้ามาแทนส่วนที่ว่างเปล่านั้น (มัทธิว 12:43-45) ให้เรามาเป็นคนที่กระตือรือร้นที่จะทำดีและมีความมุ่งมั่นที่จะสู้เพื่อสันติภาพ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอให้ข้าพเจ้าเป็นเครื่องมือแห่งสันติภาพของพระองค์ ที่ไหนที่มีความเกลียดชังเกิดขึ้น ก็ขอให้ข้าพเจ้าแบ่งปันความรักและพระคุณของพระองค์ที่นั่น ที่ไหนที่มีการบาดเจ็บ ความบาป และความเจ็บปวด ก็ขอให้ใช้ข้าพเจ้านำการเยียวยารักษา การให้อภัย และการปลอบประโลมจากพระองค์ไปที่นั่น อับบาพ่อครับ โปรดใช้ข้าพเจ้าที่จะทำการดีในโลกนี้ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น