ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ข้อความง่ายๆ และชัดเจนนี้ บอกกับเราสองอย่าง อย่างแรกคือ พระเจ้าจะอวยพระพรเรา เมื่อเราอวยพระพรลูกๆของพระองค์ ถึงจะเป็นพระพรเล็กๆก็ตาม อย่างที่สอง ให้เราชื่นชมยินดีเถิด เมื่อคนอื่นทำสิ่งเล็กๆ ที่เป็นพระพรให้กับเราเพราะเห็นแก่พระเยซู เพราะเขามีน้ำใจและมีความเมตตาต่อเรา และพระเจ้าก็จะตอบแทนความเมตตานั้นด้วยพระคุณอันท่วมท้นของพระองค์ สรุปคือ —มาเป็นพระพรกันเถอะ เมื่อเราเป็นอย่างนั้น พระเจ้าก็ได้รับพระพร เราก็ได้รับพระพร แล้วเราก็ส่งต่อพระพรให้กับคนอื่น นอกจากนี้ เมื่อคนอื่นมีน้ำใจกับเรา พระเจ้าสัญญาว่าจะอวยพระพรพวกเขาเหมือนกัน พระเจ้าเทพระพรลงมาให้กับพวกเราทุกคน พระเจ้ามีวิธีตอบแทนที่แสนอัศจรรย์ คือ ยิ่งเราเป็นพระพรให้กับกันและกันมากเท่าไหร่ พระองค์ก็จะให้พระพรหลั่งไหลลงมาสำหรับทุกคนมากยิ่งขึ้นเท่านั้น

Thoughts on Today's Verse...

This simple and straightforward passage cuts two ways: First, we are blessed when we bless God's children, even if the blessing is simple. Second, we can rejoice when others do the simplest things to bless us in Jesus' name because we receive the kindness and grace of others, and then God blesses that kindness with his overwhelming grace. Bottom line — let's live to be a blessing! When we do, God is blessed. We are blessed. We bless others. In addition, when others are gracious to us, God has also promised to bless them. God pours his blessings out on all of us. In God's miraculous economy, the more we bless each other, the more benefits there are for everyone!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ใจดีและเต็มไปด้วยความรัก โปรดใช้ข้าพเจ้าในสัปดาห์นี้เพื่อเป็นพระพรให้กับทุกคนที่อยูุ่รอบข้าง แต่พระบิดาที่รัก ในอาทิตย์นี้ โปรดนำข้าพเจ้าให้ไปเจอะเจอกับคนที่กระหายหาพระคุณของพระองค์ด้วยเถิด โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าสามารถแยกแยะได้ว่าคนไหนที่พระองค์ส่งมาให้กับข้าพเจ้า โปรดให้ความกล้ากับข้าพเจ้าที่จะเข้าไปทักและเป็นพระพรให้กับเขาเหล่านั้นด้วย โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าระลึกถึงพวกเขาอยู่ในใจเสมอ ตอนที่ข้าพเจ้าตั้งใจจะเป็นพระพรให้กับพวกเขาไปนานๆ ในนามของพระเยซู ข้าพเจ้าขอความช่วยเหลือและพระคุณของพระองค์ ที่จะใช้โอกาสนี้ ในการนำเกียรติยศมาสู่พระองค์ อาเมน

My Prayer...

Gracious and loving Father, please use me this week to bless everyone around me. But especially this week, dear Father, please lead me into the life of someone who desperately needs your grace. Please give me discernment to see them when you bring them across my path. Give me the courage to reach out and bless them. Keep them on my heart and help me as I seek to be a long-term blessing to them. In Jesus' name, I ask for your help and grace to use this opportunity for your glory. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of มาระโก 9:41

ความคิดเห็น