ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อฤดูกาลเปลี่ยนไป ใบไม้เริ่มร่วงและหญ้าก็เหี่ยวแห้งไป ข้อความนี้เตือนเราอีกครั้งว่าชีวิตเราสั้นนัก แม้เทคโนโลยีจะก้าวล้ำนำสมัย แต่ในส่วนลึกสุดของใจเรา จะได้รับการเติมเต็มได้ ก็ต่อเมื่อเราทำตามใจพระเจ้าอันเป็นนิรันดร์ที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ ไม่ว่าคุณจะอ่านพระคัมภีร์จากในซีดี หรือจากพระคัมภีร์เก่าแก่ที่ตกทอดมา ก็ให้รีบอ่านเลยในวันนี้ คุณไม่อยากได้สัมผัสความเป็นนิรันดร์ในวันนี้หรือ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า เมื่อข้าพเจ้ามีอายุมากขึ้น ข้าพเจ้าก็ได้รับการเตือนอยู่ตลอด ถึงชีวิตที่แสนสั้นของข้าพเจ้าบนโลกนี้ และการปกครองนิรันดร์ของพระองค์ในสวรรค์ ขอให้ข้าพเจ้าสัมผัสได้ถึงการได้อยู่ต่อหน้าพระองค์ ตอนที่ข้าพเจ้าพยายามทำตามใจพระองค์จากพระคำ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change