ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราได้รับชัยชนะและสง่าราศีของพระเจ้าในอาณาจักรของพระองค์ เราจะได้อยู่ร่วมกับทูตสวรรค์ และผู้เชื่อก่อนหน้าเรา และอยู่กับพระบิดาตลอดไปในชัยชนะและความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุด แต่อาณาจักรนี้ไม่ได้เริ่มตอนพระเยซูเสด็จกลับมา แต่มันได้เริ่มแล้วเดี๋ยวนี้ในคริสจักรของพระองค์ ในคนของพระองค์ คือคนที่รักและยินดีเชื่อฟังและทำตามใจพระองค์ ดังนั้นการนมัสการของเราจึงเต็มไปด้วยความน่าทึ่ง ที่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ของอิสราเอล ก็เป็นองค์เดียวกับพระเจ้าที่ยอมลดตัวลงมาเกิดเป็นพระเยซูผู้ที่ได้ไถ่เรา และทำให้เราเป็นคนบริสุทธิ์สำหรับพระองค์ แล้วเรายังจะรีรออะไรอยู่อีก รีบมานมัสการพระองค์ด้วยใจที่ขอบพระคุณและยำเกรงกันเถอะ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของพระองค์ ขอบคุณที่ได้แบ่งปันพระพร พระสัญญา ความหวัง และชัยชนะของพระองค์กับเราในพระเยซู โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ามีชีวิตที่ขอบพระคุณมากขึ้น และมีชีวิตแห่งชัยชนะท่ามกลางเพื่อนๆที่ไม่เชื่อ และเป็นแบบอย่างให้กับลูกๆ เพื่อพวกเขาจะได้มามีส่วนร่วมในอาณาจักรและชัยชนะอันถาวรของพระองค์ด้วย อธิษฐานในนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น