ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าสัญญาว่าจะมีการร่อนแยกคนชอบธรรมออกจากคนอธรรม พระเยซูได้ย้ำว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างนั้นแน่ในคำอุปมาของพระองค์ สำหรับคนของพระเจ้าแล้ว ไม่ต้องกลัวถึงคำเตือนเหล่านี้เลย แต่ให้ถือว่าเป็นบรรดาถ้อยคำแห่งคำสัญญา คนเหล่านั้นที่อยู่อย่างฉลาดในการถวายเกียรติและมีชีวิตเพื่อพระเจ้า ก็จะส่องประกายอย่างเจิดจ้าให้ทุกคนได้เห็น บรรดาผู้ที่นำคนอื่นๆ ให้มามีชีวิตอยู่อย่างชอบธรรม จะส่องแสงระยิบระยับเหมือนดวงดาวในสายตาของพระบิดาของพวกเขาตลอดนิรันดร์

Thoughts on Today's Verse...

God promised a sifting between the righteous and the unrighteous both in this life and before the life to come. Jesus repeated the same assurance of such a sifting in his parables. For God's people, however, promises to sift — to judge between righteous and unrighteous — are not fearful warnings. Instead, they are words of promise. Those who have wisely honored and lived for God and led others to him will shine brilliantly for all to see, and we will twinkle like stars in their Father's eyes... forever!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าที่ทรงรัก ขอบคุณพระองค์ที่ช่วยกู้ข้าพเจ้าผ่านทางพระคุณและความเมตตาของพระองค์ ในขณะเดียวกัน พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้ารู้สึกหงุดหงิดใจเมื่อเห็นคนชั่วเจริญขึ้นๆ ในขณะที่ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระองค์ถูกกล่าวหาและถูกเยาะเย้ยถากถาง ข้าพเจ้ารู้สึกขอบพระคุณที่พระองค์จะตัดสินพวกเราด้วยพระคุณที่ยิ่งใหญ่อันเหลือเชื่อของพระองค์ ในขณะเดียวกัน ข้าพเจ้าก็รู้สึกขอบพระคุณพระองค์ ที่พระองค์จะนำความยุติธรรมมาให้กับคนเหล่านั้นที่รักพระองค์ และผู้ที่ทนต่อความยากลำบาก อันตราย และการเยาะเย้ยเพราะความเชื่อของพวกเขา โปรดสถิตกับพวกเขา ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม และโปรดเสริมกำลังให้กับพวกเขาที่จะอดทนจนกว่าวันนั้นจะมาถึง อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Loving God, thank you for saving me by your grace and kindness. Father, sometimes I get frustrated when I see the wicked prosper while your loyal servants are maligned and ridiculed for their character. I'm thankful that you will judge us based on your incredible grace and your standard of righteousness! I'm also grateful you will bring justice for those who love you and who are enduring hardship, danger, and ridicule because of their faith. Please be with them, wherever they may be, and give them strength to persevere until that day of sifting arrives with glory. In Jesus' name, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ดาเนียล 12:3

ความคิดเห็น