ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าสัญญาว่าจะมีการร่อนแยกคนชอบธรรมออกจากคนอธรรม พระเยซูได้ย้ำว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างนั้นแน่ในคำอุปมาของพระองค์ สำหรับคนของพระเจ้าแล้ว ไม่ต้องกลัวถึงคำเตือนเหล่านี้เลย แต่ให้ถือว่าเป็นบรรดาถ้อยคำแห่งคำสัญญา คนเหล่านั้นที่อยู่อย่างฉลาดในการถวายเกียรติและมีชีวิตเพื่อพระเจ้า ก็จะส่องประกายอย่างเจิดจ้าให้ทุกคนได้เห็น บรรดาผู้ที่นำคนอื่นๆ ให้มามีชีวิตอยู่อย่างชอบธรรม จะส่องแสงระยิบระยับเหมือนดวงดาวในสายตาของพระบิดาของพวกเขา

Thoughts on Today's Verse...

God promised a sifting between the righteous and unrighteous. Jesus repeated the same assurance in his parables. For God's people, however, these are not fearful warnings. Instead, these are words of promise. Those who have wisely honored and lived for God will shine brilliantly for all to see. Those who have led others to live righteously will twinkle like stars in their Father's eyes!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าที่ทรงรัก ขอบคุณพระองค์ที่ช่วยกู้ข้าพเจ้าผ่านทางพระคุณและความเมตตาของพระองค์ ในขณะเดียวกัน พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้ารู้สึกหงุดหงิดใจเมื่อเห็นคนชั่วเจริญขึ้นๆ ในขณะที่ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระองค์ถูกกล่าวหาและถูกเยาะเย้ยถากถาง ข้าพเจ้ารู้สึกขอบพระคุณที่พระองค์จะตัดสินพวกเราด้วยพระคุณที่ยิ่งใหญ่อันเหลือเชื่อของพระองค์ ในขณะเดียวกัน ข้าพเจ้าก็รู้สึกขอบพระคุณพระองค์ ที่พระองค์จะนำความยุติธรรมมาให้กับคนเหล่านั้นที่รักพระองค์ และผู้ที่ทนต่อความยากลำบาก อันตราย และการเยาะเย้ยเพราะความเชื่อของพวกเขา โปรดสถิตกับพวกเขา ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม และโปรดเสริมกำลังให้กับพวกเขาที่จะอดทนจนกว่าวันนั้นจะมาถึง อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Loving God, thank you for saving me by your grace and kindness. At the same time, Father, I get frustrated when I see the wicked prosper while your loyal servants are maligned and ridiculed for their character. I'm thankful that you will judge us based on your incredible grace! At the same time, I'm also thankful you will bring justice for those who love you and who are enduring hardship, danger, and ridicule because of their faith. Please be with them, wherever they may be, and give them strength to persevere until that day comes. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ดาเนียล 12:3

ความคิดเห็น